معرفی شرکت

شرکت فنآوری اطلاعات و ارتباطات تسنيم با هدف ارتقاء دانش فنی و بومی‌سازی سامانه‌های ايمنی و امنيتی در سه شاخه نرم‌افزار, سخت‌افزار و مکانيک در سال 1375 آغاز به کار نمود. اين شرکت با گسترش دامنه تحقيقات خود در خصوص امن سازی نرم‌افزار و سخت‌افزار‌های به کار رفته در محصولات مرتبط با ايمنی و امنيت موفق به توليد کليه نرم‌افزار‌ها و تجهيزات مورد نياز در زمينه‌های فوق گرديد.

 گروه تحقيق و توسعه اين شرکت در سال 1383 شروع به تحقيق در خصوص سامانه‌های يکپارچه نظارت و کنترل (BMS) نمود و در سال 1384 موفق به ساخت اولين نمونه کاملا بومی‌BMS گرديد. از سال 1384 تا کنون با ادامه پژوهش‌ها در زمينه سامانه‌های يکپارچه موفق به پوشش تمامی‌شاخه‌های مرتبط با BMS پس از ارائه 3 نگارش گرديد. همچنين نيروهای متخصص اين واحد کار طراحی و توليد تمامی‌ نرم‌افزار و سخت‌افزار‌های مورد استفاده در کليه محصولات عرضه شده اين شرکت را با موفقيت به انجام رسانيده اند. ازجمله اين دستاورد‌ها می‌توان با سامانه جامع ارتباطات چند رسانه ای و سامانه جامع کنترل تردد و حضور غياب پرسنل و ارباب رجوع, با مشخصات منحصر به فرد اشاره نمود.

 گروه تحقيقات مکانيک اين شرکت در سال 1382 موفق به طراحی و ساخت کاملا بومی‌اولين گيت تردد مدل ACG-R10 در ايران گرديد. در ادامه با پشتکار نيروهای متخصص اين واحد تا امروز بيش از 9 مدل از انواع گوناگون گيت‌های تردد با کاربری‌های متفاوت طراحی و به بازار عرضه شده است. تمامی‌ محصولات توليد شده در گروه تحقيقات مکانيک اين شرکت با پشتيبانی واحد تحقيق و توسعه نرم‌افزار و الکترونيک, قابل بهره گيری در سامانه‌های کنترل تردد و حضور و غياب اين شرکت می‌باشند.