پلاک خوان تسنیم·  
قابلیت شناسایی پلاک در فرآیند تشخیص پلاک با 99 درصد دقت

·  شناسایی پلاک ملی (عادی، دولتی، تاکسی، پلیس، جانبازان، معلولین و ...)

·  شناسایی پلاک‌های ترانزیت

·  شناسایی پلاک‌های دوسطری موتورسیکلت

·   نگه‌داری سوابق پلاک‌های شناسایی شده در پایگاه داده به همراه تصویر خودرو در هنگام تردد و تصویر پلاک

·   ارسال پلاک شناسایی شده به صورت Real Time به پایگاه داده (MySQL, MSSSQL)

·   درج تصاویر و یا مسیر ذخیره‌سازی تصاویر در پایگاه داده

·   ارسال اطلاعات پلاک شناسایی شده به صورت آنلاین از طریق وب سرویس

·   تعریف فهرست خودروهای مجاز ((White List

·   تعریف فهرست خودروهای غیرمجاز (Black List)

·   خروجی رله جهت اعلام تردد مجاز وارسال فرمان به راهبند

·   خروجی رله جهت اعلام تردد مجاز و ارسال فرمان به چراغ راهنمایی

·   خروجی رله جهت اعلام تردد غیرمجاز و ارسال فرمان به چراغ راهنمایی

·   تعریف ناحیه موثر و فیلترسازی قسمت‌های ناخواسته تصویر در عملیات شناسایی جهت افزایش دقت عملیاتی

·   سرعت شناسایی پلاک در کمتر از 100 میلی ثانیه

·   فیلترسازی پلاک‌های تکراری در مسیرهای متقابل

·   اصلاح پلاک در صورت تشخیص اولیه اشتباه توسط سامانه

·   ابزار مانیتورینگ کامل جهت پرسنل انتظامات

·   پشتیبانی از انواع دوربین‌های تحت شبکه با توجه به شرایط گوناگون محیطی

·   امکان تعیین حالت ورود و یا خروج تنها با استفاده از یک دوربین در مسیرهای ورود و خروج مشترک